Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kanalvillan sedd från Kanalparken

Du står nu i Kanalparken och ser österut ned mot Kanalvillan som är ganska oförändrad jämfört med den stora bilden, tagen 1912. Kanalvillan byggdes av Seffle Kanalaktiebolag och stod färdig sex år efter kanalens invigning 1837.  Egentligen skulle huset ha varit färdigt tidigare, men eftersom man hade placerat det utanför kanalbolagets mark, uppstod en tvist som tog några år att lösa. Här residerade tre generationer av Familjen Lilliehöök innan huset gick över i Säffle köpings ägo 1948, när staten tog över kanalen.