Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Karlsborgsåsen sedd från södra kanalmynningen

Du står nu vid södra mynningen av Säffle kanal och ser mot sydost, längs Byälven. Till vänster om Säffle Kanals inlopp på den stora bilden ser man Envalls Garveri, ett av många garverier i Säffle i början av förra seklet. I mitten på samma sida av älven ser man Seffle Valskvarn och på andra sidan älven, till höger på Karlsborgsåsen ligger det magasin, varifrån Gustaf Silvén skeppade spannmål.