Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kvarteret Villan från Solparken

Du står nu i Solparken och ser västerut över Byälven. Ända fram till början av 1950-talet var nuvarande kajen vid Solparken en lerig strand men ändå populär för förtöjning av småbåtar. Den stora bilden visar båtunderhåll och båtutflykt 1942.

På andra stranden syns ”Gjuterihôla” med Säffle Gjuteri och Mekaniska verkstad samt villabebyggelse i kvarteret Villan