Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Södra kanalmynningen från Karlsborgsåsen

Du står nu vid södra kanten av ”Gjuterihôla”, där Säffle gästhamn nu är belägen, och ser norrut mot kanalens södra mynning. Den stora bilden är tagen i början av 1900-talet.

I den högra älvfåran syns en anläggning för s k lan-fiske. Den förstördes i samband med vårfloden 1904