Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Kanalbron sedd från Stadshuset

Du står nu framför stadshuset och ser österut mot Kanalbron. Den stora bilden är tagen i början av 1920-talet och visar den då befintliga svängbron över kanalen. Bussen på bilden är den första buss som tillverkades av Höglunds vagnsverkstad i Säffle.  Detta företag växte och köptes med tiden av Volvo Buss som hade sin karosstillverkning i Säffle.