Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Manbyvillan sedd från Tullnäbben

Du står nu på Tullnäbben och ser mot läget för den s.k. Manby-villan som syns på den stora bilden. Den byggdes 1885 av fabriksarbetare Pontus Olsson. En tid var huset bostad åt Eugen Rülcker, som var ägare av det intilliggande bryggeriet. En senare ägare var Carl Manby, sekreterare åt Billerudsdisponenten Storjohann