Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Magasinet sett från kanalbron

Du står nu vid Kanalbrons östra ände och ser längs kanalen söderut. Magasinet till höger på den stora bilden byggdes ????. Då hade kanalen redan varit i drift i ???? år. Här är det Frida av Lurö som lossar cementsäckar. Till vänster ser man Stenmagasinet, Säffles äldsta byggnad. Nedre våningen byggdes redan omkring 1785, medan hela huset stod färdigt 1821. Huset byggdes ursprungligen som vattenkvarn, som sedan byggdes om till s k eldkvarn.

Småbilder

Detta är förmodligen det äldsta kända fotografiet från Säffle, taget före ????