Start

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

S

Strömbron och slomfiska sett från söder

Du står nu vid älvens kant nedanför Silvénska villan och ser norrut mot Strömbron. Den stora bilden är tagen av fotografen Åberg vid förra sekelskiftet, och visar slomfiske vid en tidig variant av Strömbron och den gamla kvarnen. Slom är det lokala namnet på fisken nors, som på våren vandrar mot strömmen för att leka i mindre vattendrag. Slom fångas i stora håvar med långa skaft.